Správy — Brewery

Výmena plechovej strechy

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Výmena plechovej strechy

Bezprostredne po kúpe našej budovy sme boli presvedčení, že budova s takou dlhou a rozmanitou históriu musí niekde vo svojich útrobách ukrývať vzácny poklad, ktorý raz určite objavíme. Zatiaľ sme žiaľ objavili len prekvapenia v podobe havarijného stavu niektorých častí budovy. V poradí tretím problémom, ktorý si vyžiadal bezodkladný zásah bola deravá plechová strecha nad prístavbou. Voda prenikajúca cez diery v streche výrazne poškodila strop v miestnosti nachádzajúcej sa priamo pod touto strechou. Aby sme zamedzili ďalším škodám rozhodli sme sa starú plechovú strechu vymeniť za novú.

Čítať viac →

Betonáž

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Betonáž

Keďže sme sa rozhodli tú časť pivnice, ktorá bola v havarijnom stave zasypať, museli sme dvere vedúce do tejto časti pivnice vyplniť betónovou výplňou. Začali sme spodnou časťou dverí. Okno vedľa dverí nebudeme vypĺňať. Stane sa neskôr súčasťou stupačky. V druhej časti pivnice, ktorá je využiteľná, plánujeme totiž zriadiť technickú miestnosť. Potrubia z technickej miestnosti budú prechádzať touto stupačkou hore do výrobných miestností.

Čítať viac →

Sanácia základu nosného piliera

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Sanácia základu nosného piliera

Ďalší problém, ktorý sme odhalili pri obhliadke pivnice sa týkal základu piliera nesúceho preklad a časť stropu nad najväčšou z miestností. Tento základ bol podobne ako aj klenbový strop pivnice oslabený dlhodobým pôsobením vlhkého prostredia. Základ piliera sme preto posilnili betónovým puzdrom, ktoré ho pevne zomklo. O toto betónové puzdro sa ešte bude opierať suť, ktorou celú pivnicu zasypeme. Tým vznikne dostatočne pevný a stabilný základ pre pilier.

Čítať viac →

Výmena transformátora

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Výmena transformátora

Naša skvelá budova nemala ani jednu funkčnú prípojku na siete a tak sme tento neblahý stav museli postupne začať riešiť. Ako prvú sme sa rozhodli vybaviť elektrickú prípojku. S ohľadom na všetky plánované elektrické zariadenia a ďalšie potenciálne rozširovanie prevádzky sme požiadali o 125A prípojku. Nezávisle od nás požiadal v rovnakom čase o zvýšenie kapacity svojej elektrickej prípojky aj iný podnikateľ z obce. Spoločnosť spravujúca distribučnú sieť vzápätí naplánovala výmenu transformátora určeného pre celú obec, aby bolo možné pokryť požadovanú kapacitu. Znamenalo to výpadok prúdu na osem hodín. Presne v tom čase sme navštívili miestne pohostinstvo nakoľko sme sa potrebovali...

Čítať viac →

Demolícia pivnice

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Demolícia pivnice

Pri detailnej obhliadke pivnice rozprestierajúcej sa pod jednou z miestností sme zistili, že jej klenbový strop postavený z tehál je do značnej miery poškodený vplyvom vlhkosti. Tehly na niektorých miestach sa rozpadávali už pri dotyku holou rukou. Miestnosť nad touto pivnicou je rozlohou najväčšia a práve sem máme v pláne umiestniť pivovarskú varňu. Technológia varne má nezanedbateľnú hmotnosť, ktorá ešte významne narastá pri jej naplnení vodou počas procesu varenia. Vynorila sa preto otázka, či klenba pivnice unesie váhu technológie a časom sa nepreborí. Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli pivnicu zasypať. Prvým krokom bolo odstránenie podlahy v miestnosti nad pivnicou...

Čítať viac →