Správy — Reconstruction

Stavebná aktivita v skratke I.

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Stavebná aktivita v skratke I.

Elektrina, Odstraňovanie pôvodných dlaždíc, Nerezové odtokové žľaby, Pórobetónové tvárnice, Nový pomocník, Dvere a okná, Práce v plnom prúde

Čítať viac →

Inštalácia hlavného odpadového potrubia

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Inštalácia hlavného odpadového potrubia

V ďalšom kroku sme na dno pripraveného výkopu nasypali piesok a vyrovnali sme ho do požadovaného spádu. Vysekali sme otvor na betónovej nádrži pre vstup potrubia a pri budove sme osadili revíznu šachtu. Následne sme do výkopu umiestnili hlavné odpadové potrubie a zasypali sme ho pieskom a zemou. Prvá prípojka hotová…

Čítať viac →

Inštalácia žumpy

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Inštalácia žumpy

Do krásne vybagrovanej jamy žiada sa umiestniť niečo trvácne, čo jamu posunie do vyšších dimenzií, otvorí nové, doposiaľ iba v snoch tušené možnosti, poteší oko stavebníka a nádejou naplní človeka náhle zaskočeného potrebou malou, či azda veľkou. A tak nadišiel deň kedy prefabrikované nádrže po dlhom očakávaní víťazoslávne dorazili od výrobcu a po náhlivých a úmorných prípravných prácach spočinuli na dne priestoru starostlivo pre ne pripraveného ako keď matka ustelie kolísku pre svoje dieťa. Verne slúžte vy sestry z armovaného betónu odliate, prineste svetlo do temnej kapitoly nakladania s tekutými odpadmi a… Nech sa to už rýchlo zakope a nech...

Čítať viac →

Jama pre žumpu

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Jama pre žumpu

Keďže splašky musia byť niekam odvedené, alebo niekde zachytené, nadišiel čas vybudovať žumpu. K tomuto riešeniu sme sa priklonili z dvoch dôvodov. Po prvé v obci zatiaľ nie je k dispozícii verejná kanalizácia. Po druhé je vždy bezpečnejšie splašky z výroby, kde sa používajú sanitačné roztoky, zachytiť vo vlastnej žumpe, aby bolo možné pred ich vyvezením skontrolovať hodnotu pH a v prípade potreby splašky neutralizovať. Prvým krokom pri budovaní žumpy bol výkop jamy, do ktorej bude prefabrikovaná žumpa umiestnená.

Čítať viac →

Zasypávanie pivnice

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Zasypávanie pivnice

Popri všetkých stavebných prácach, ktoré prebiehajú počas rekonštrukcie budovy sa nahromadil celkom slušný objem stavebnej sute. Túto suť sme roztriedili a navozili do časti pivnice, ktorá musí byť zasypaná. Pred tým sme ešte vybetónovali okienka na pivnici. Na vrch sute sme navozili vrstvu makadamu, ktorý sa neskôr zhutní a nad ním sa zhotoví základová doska. Pred betónovaním základovej dosky však ešte musíme umiestniť na svoje miesta vpuste pre nerezové krabicové žľaby a nainštalovať odpadové potrubie.

Čítať viac →