Sanácia základu nosného piliera

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Ďalší problém, ktorý sme odhalili pri obhliadke pivnice sa týkal základu piliera nesúceho preklad a časť stropu nad najväčšou z miestností. Tento základ bol podobne ako aj klenbový strop pivnice oslabený dlhodobým pôsobením vlhkého prostredia. Základ piliera sme preto posilnili betónovým puzdrom, ktoré ho pevne zomklo. O toto betónové puzdro sa ešte bude opierať suť, ktorou celú pivnicu zasypeme. Tým vznikne dostatočne pevný a stabilný základ pre pilier.

Reinforcement of carrying pillar base 01Reinforcement of carrying pillar base 02Reinforcement of carrying pillar base 03Reinforcement of carrying pillar base 04Reinforcement of carrying pillar base 05


Zdieľať tento príspevok← Starší príspevok Novší príspevok →