Správy — Brewery

Ryha pre hlavné odpadové potrubie

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Ryha pre hlavné odpadové potrubie

Na výkop ryhy pre hlavné odpadové potrubie, ktoré prepojí budovu so žumpou sme si museli povolať serióznu mechanizáciu. Potrubie vychádza z budovy v hĺbke 1,4 m a ďalej klesá smerom k žumpe do hĺbky 1,6 m. Na časti pozemku, ktorou potrubie prechádza, stáli niekedy dávno ďalšie stavby. Tieto boli časom odstránené, ale solídne kamenné základy po nich ostali ukryté v zemi. Bagristu táto komplikácia našťastie nezaskočila a poctivo sa so zverenou úlohou popasoval. Ryha je teda na svete. Teraz do nej bude potrebné naviezť zásypový piesok a uložiť doň odpadovú rúru.

Čítať viac →

Odpadové potrubie pod technickou miestnosťou

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Odpadové potrubie pod technickou miestnosťou

Po prehĺbení priestoru pivnice na požadovanú hĺbku sme vykopali ryhy, ktoré sme vyplnili zásypovým pieskom frakcie 0-4. Do piesku sme uložili odpadové potrubie pre technickú miestnosť, ktorá bude časom v tomto priestore zriadená. Pod technickou miestnosťou taktiež prechádza hlavné odpadové potrubie, ktoré odvádza splašky z celej budovy. Do stredu podlahy v technickej miestnosti bolo naplánované umiestnenie podlahovej vpuste. Túto sme osadili do jej finálnej pozície pomocou suchého betónu a napojili na odpadové potrubie.

Čítať viac →

Prechod pre odpadovú rúru

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Prechod pre odpadovú rúru

Práce na prípojke na odpad sa naplno rozbehli. Na pozemku musíme vybudovať žumpu a odpad z budovy k nej odviesť novým odpadovým potrubím. Pôvodné odpadové potrubie zhotovené ešte z liatinových rúr je v havarijnom stave a ústi do trativodu. Toto riešenie je nevyhovujúce z viacerých hľadísk. Ako prvú vec sme vybudovali prechod pre nové odpadové potrubie pod základmi budovy. Nad prechodovou rúrou sme urobili železobetónový preklad, aby sme potrubie ochránili pred prípadným sadaním základu. Na hotový preklad sme umiestnili ešte jednu prechodovú rúru pre potrubie, ktoré bude slúžiť na odvetranie podlahy v technickej miestnosti.

Čítať viac →

Prehlbovanie pivnice

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Prehlbovanie pivnice

Sme si plne vedomí, že takto prichádzame o takmer dokonalú kulisu pre natočenie hororovej snímky kategórie B, avšak situácia je neúprosná. V časti pivnice, ktorá je použiteľná, musíme odstrániť deliaci múr a prehĺbiť celý priestor tak, aby ho bolo možné využiť na zriadenie technickej miestnosti. Pod touto miestnosťou bude taktiež viesť hlavné kanalizačné potrubie von z budovy. Ako prvý sme odstránili deliaci múr. Pôvodnú podlahu sme rozbili a všetku suť vyniesli von. Následne prišlo na rad samotné prehlbovanie. Tony zeminy pracne vydolovanej a fúrik po fúriku vyvezenej z pivnice na dvor.

Čítať viac →

A opäť ďalšia betonáž

Uverejnil Alexander Bocko dňa

A opäť ďalšia betonáž

Keďže sme sa rozhodli tú časť pivnice, ktorá bola v havarijnom stave zasypať, museli sme dvere vedúce do tejto časti pivnice vyplniť betónovou výplňou. Zhotovili sme preto debnenie a vytiahli miešačku. Dodali sme tak k sobotňajšiemu koloritu obce to, čo k nemu okrem neúnavného kvílenia cirkulárky, naliehavého kriku kohúta a roztopašného brechotu psov neodmysliteľne patrí a to nežne hypnotizujúce hrkotanie miešačky. Betón už pekne zreje…

Čítať viac →