Správy — Tank hall I.

Zasypávanie pivnice

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Zasypávanie pivnice

Popri všetkých stavebných prácach, ktoré prebiehajú počas rekonštrukcie budovy sa nahromadil celkom slušný objem stavebnej sute. Túto suť sme roztriedili a navozili do časti pivnice, ktorá musí byť zasypaná. Pred tým sme ešte vybetónovali okienka na pivnici. Na vrch sute sme navozili vrstvu makadamu, ktorý sa neskôr zhutní a nad ním sa zhotoví základová doska. Pred betónovaním základovej dosky však ešte musíme umiestniť na svoje miesta vpuste pre nerezové krabicové žľaby a nainštalovať odpadové potrubie.

Čítať viac →