Správy

A je to tu. Uvarené, odležané, nafľaškované, pripravené... Na zdravie!

Uverejnil Alexander Bocko dňa

A je to tu. Uvarené, odležané, nafľaškované, pripravené... Na zdravie!

S radosťou prichádzame s príspevkom, ktorý konečne nie je iba o malte a betóne. Medzičasom sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy pivovaru, nainštalovať a uviesť do prevádzky výrobnú technológiu a ukončiť proces odsúhlasenia výrobnej prevádzky úradmi. Za týmito aktivitami sa ešte ohliadneme a pre zaujímavosť uverejníme pár príspevkov aj s fotkami. V tejto chvíli by sme sa však chceli zamerať na skutočnosť, že v našom pivovare ešte koncom minulého roka prebehli prvé pokusné várky. Po odstránení drobných nedostatkov a vyladení receptov sme následne uvarili prvé z troch pív, ktoré sú zaradené do našej stálej ponuky: Jajnekem Ležiak Svetlý,...

Čítať viac →

Stavebná aktivita v skratke I.

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Stavebná aktivita v skratke I.

Elektrina, Odstraňovanie pôvodných dlaždíc, Nerezové odtokové žľaby, Pórobetónové tvárnice, Nový pomocník, Dvere a okná, Práce v plnom prúde

Čítať viac →

Inštalácia hlavného odpadového potrubia

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Inštalácia hlavného odpadového potrubia

V ďalšom kroku sme na dno pripraveného výkopu nasypali piesok a vyrovnali sme ho do požadovaného spádu. Vysekali sme otvor na betónovej nádrži pre vstup potrubia a pri budove sme osadili revíznu šachtu. Následne sme do výkopu umiestnili hlavné odpadové potrubie a zasypali sme ho pieskom a zemou. Prvá prípojka hotová…

Čítať viac →

Inštalácia žumpy

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Inštalácia žumpy

Do krásne vybagrovanej jamy žiada sa umiestniť niečo trvácne, čo jamu posunie do vyšších dimenzií, otvorí nové, doposiaľ iba v snoch tušené možnosti, poteší oko stavebníka a nádejou naplní človeka náhle zaskočeného potrebou malou, či azda veľkou. A tak nadišiel deň kedy prefabrikované nádrže po dlhom očakávaní víťazoslávne dorazili od výrobcu a po náhlivých a úmorných prípravných prácach spočinuli na dne priestoru starostlivo pre ne pripraveného ako keď matka ustelie kolísku pre svoje dieťa. Verne slúžte vy sestry z armovaného betónu odliate, prineste svetlo do temnej kapitoly nakladania s tekutými odpadmi a… Nech sa to už rýchlo zakope a nech...

Čítať viac →

Jama pre žumpu

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Jama pre žumpu

Keďže splašky musia byť niekam odvedené, alebo niekde zachytené, nadišiel čas vybudovať žumpu. K tomuto riešeniu sme sa priklonili z dvoch dôvodov. Po prvé v obci zatiaľ nie je k dispozícii verejná kanalizácia. Po druhé je vždy bezpečnejšie splašky z výroby, kde sa používajú sanitačné roztoky, zachytiť vo vlastnej žumpe, aby bolo možné pred ich vyvezením skontrolovať hodnotu pH a v prípade potreby splašky neutralizovať. Prvým krokom pri budovaní žumpy bol výkop jamy, do ktorej bude prefabrikovaná žumpa umiestnená.

Čítať viac →