Správy — Technical room

Odpadové potrubie pod technickou miestnosťou

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Odpadové potrubie pod technickou miestnosťou

Po prehĺbení priestoru pivnice na požadovanú hĺbku sme vykopali ryhy, ktoré sme vyplnili zásypovým pieskom frakcie 0-4. Do piesku sme uložili odpadové potrubie pre technickú miestnosť, ktorá bude časom v tomto priestore zriadená. Pod technickou miestnosťou taktiež prechádza hlavné odpadové potrubie, ktoré odvádza splašky z celej budovy. Do stredu podlahy v technickej miestnosti bolo naplánované umiestnenie podlahovej vpuste. Túto sme osadili do jej finálnej pozície pomocou suchého betónu a napojili na odpadové potrubie.

Čítať viac →

Prehlbovanie pivnice

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Prehlbovanie pivnice

Sme si plne vedomí, že takto prichádzame o takmer dokonalú kulisu pre natočenie hororovej snímky kategórie B, avšak situácia je neúprosná. V časti pivnice, ktorá je použiteľná, musíme odstrániť deliaci múr a prehĺbiť celý priestor tak, aby ho bolo možné využiť na zriadenie technickej miestnosti. Pod touto miestnosťou bude taktiež viesť hlavné kanalizačné potrubie von z budovy. Ako prvý sme odstránili deliaci múr. Pôvodnú podlahu sme rozbili a všetku suť vyniesli von. Následne prišlo na rad samotné prehlbovanie. Tony zeminy pracne vydolovanej a fúrik po fúriku vyvezenej z pivnice na dvor.

Čítať viac →