Správy — Sewage

Inštalácia hlavného odpadového potrubia

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Inštalácia hlavného odpadového potrubia

V ďalšom kroku sme na dno pripraveného výkopu nasypali piesok a vyrovnali sme ho do požadovaného spádu. Vysekali sme otvor na betónovej nádrži pre vstup potrubia a pri budove sme osadili revíznu šachtu. Následne sme do výkopu umiestnili hlavné odpadové potrubie a zasypali sme ho pieskom a zemou. Prvá prípojka hotová…

Čítať viac →

Inštalácia žumpy

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Inštalácia žumpy

Do krásne vybagrovanej jamy žiada sa umiestniť niečo trvácne, čo jamu posunie do vyšších dimenzií, otvorí nové, doposiaľ iba v snoch tušené možnosti, poteší oko stavebníka a nádejou naplní človeka náhle zaskočeného potrebou malou, či azda veľkou. A tak nadišiel deň kedy prefabrikované nádrže po dlhom očakávaní víťazoslávne dorazili od výrobcu a po náhlivých a úmorných prípravných prácach spočinuli na dne priestoru starostlivo pre ne pripraveného ako keď matka ustelie kolísku pre svoje dieťa. Verne slúžte vy sestry z armovaného betónu odliate, prineste svetlo do temnej kapitoly nakladania s tekutými odpadmi a… Nech sa to už rýchlo zakope a nech...

Čítať viac →

Jama pre žumpu

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Jama pre žumpu

Keďže splašky musia byť niekam odvedené, alebo niekde zachytené, nadišiel čas vybudovať žumpu. K tomuto riešeniu sme sa priklonili z dvoch dôvodov. Po prvé v obci zatiaľ nie je k dispozícii verejná kanalizácia. Po druhé je vždy bezpečnejšie splašky z výroby, kde sa používajú sanitačné roztoky, zachytiť vo vlastnej žumpe, aby bolo možné pred ich vyvezením skontrolovať hodnotu pH a v prípade potreby splašky neutralizovať. Prvým krokom pri budovaní žumpy bol výkop jamy, do ktorej bude prefabrikovaná žumpa umiestnená.

Čítať viac →

Ryha pre hlavné odpadové potrubie

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Ryha pre hlavné odpadové potrubie

Na výkop ryhy pre hlavné odpadové potrubie, ktoré prepojí budovu so žumpou sme si museli povolať serióznu mechanizáciu. Potrubie vychádza z budovy v hĺbke 1,4 m a ďalej klesá smerom k žumpe do hĺbky 1,6 m. Na časti pozemku, ktorou potrubie prechádza, stáli niekedy dávno ďalšie stavby. Tieto boli časom odstránené, ale solídne kamenné základy po nich ostali ukryté v zemi. Bagristu táto komplikácia našťastie nezaskočila a poctivo sa so zverenou úlohou popasoval. Ryha je teda na svete. Teraz do nej bude potrebné naviezť zásypový piesok a uložiť doň odpadovú rúru.

Čítať viac →

Odpadové potrubie pod technickou miestnosťou

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Odpadové potrubie pod technickou miestnosťou

Po prehĺbení priestoru pivnice na požadovanú hĺbku sme vykopali ryhy, ktoré sme vyplnili zásypovým pieskom frakcie 0-4. Do piesku sme uložili odpadové potrubie pre technickú miestnosť, ktorá bude časom v tomto priestore zriadená. Pod technickou miestnosťou taktiež prechádza hlavné odpadové potrubie, ktoré odvádza splašky z celej budovy. Do stredu podlahy v technickej miestnosti bolo naplánované umiestnenie podlahovej vpuste. Túto sme osadili do jej finálnej pozície pomocou suchého betónu a napojili na odpadové potrubie.

Čítať viac →