Názov a sídlo prijímateľa: Jajnekem, s.r.o., Kollárova 15, 982 01 Tornaľa
Názov projektu: Zavádzanie nových produktov spoločnosti Jajnekem, s.r.o.
Miesto realizácie projektu: Pivovar Jajnekem, 256, 980 46 Gemerská Panica
Výška poskytnutého NFP: 147 003,87 EUR
Opis projektu: Projekt je zameraný na vytvorenie novej produktovej rady pív prostredníctvom obstaranej technológie - výrobnej linky na výrobu piva vo vlastných priestoroch spoločnosti. Miestom realizácie celého projektu je Košický samosprávny kraj, okres Rožňava, obec Gemerská Panica, ktoré je vo výlučnom vlastníctve prijímateľa.

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho Fondu Regiónálneho Rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

EU EFRR OPII SKMDV SR SKMH SR SKSIEA SK