Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako webové sídlo jajnekem.com, (ďalej aj ako "naše stránky") zhromažďuje, používa a zverejňuje Vaše osobné údaje pri jeho návšteve, alebo pri nákupe jeho prostredníctvom.

Zhromažďovanie osobných údajov

Keď navštívite naše stránky, zhromažďujeme určité informácie o Vašom zariadení, Vašich interakciách so stránkami a informácie potrebné na spracovanie Vašich nákupov. Môžeme tiež zhromaždiť ďalšie informácie, ak nás kontaktujete so žiadosťou o zákaznícku podporu. V týchto zásadách ochrany osobných údajov odkazujeme na všetky informácie, ktoré môžu jednoznačne identifikovať jednotlivca (vrátane informácií uvedených nižšie) ako na „osobné informácie“. V nasledujúcom zozname nájdete ďalšie informácie o tom, aké osobné informácie zhromažďujeme a prečo.

Informácie o zariadení

 • Príklady zbieraných osobných údajov: Verzia webového prehľadávača, adresa IP, časové pásmo, informácie o súboroch cookie, aké stránky alebo, produkty si prezeráte, hľadané výrazy a spôsob interakcie so stránkou.
 • Účel zberu: Načítať webové stránky presne na mieru pre Vás a vykonať analýzu ich používania s cieľom optimalizovať ich.
 • Zdroj dát: Zbierajú sa automaticky, keď vstúpite na naše stránky pomocou súborov cookie, súborov denníka, webových majákov, značiek, alebo pixelov.
 • Zdieľanie na obchodné účely: Zdieľajú sa s našim poskytovateľom online obchodnej platformy Shopify.

Informácie o objednávke

 • Príklady zbieraných osobných údajov: Meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, platobné údaje (vrátane čísel kreditných kariet), e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Účel zberu: Dodávky produktov, alebo poskytovanie služieb v záujme naplnenia obchodných dohôd, spracovanie Vašich platobných údajov, zabezpečenie dopravy a vystavenie faktúr, alebo potvrdení objednávok, zabezpečenie komunikácie s Vami, preverenie objednávok s cieľom odhaliť potenciálne riziko, alebo podvod. V prípade ak je to v súlade s preferenciami, ktoré ste s nami zdieľali, poskytovanie informácií, alebo reklamy súvisiacej s našimi produktami, alebo službami.
 • Zdroj dát: Zbierajú sa od Vás.
 • Zdieľanie na obchodné účely: Zdieľajú sa s našim poskytovateľom online obchodnej platformy Shopify.

Maloletí

Stránka nie je určená pre osoby, ktoré nedosiahli zákonný vek umožňujúci im požívanie alkoholických nápojov v krajine ich bydliska. Úmyselne nezhromažďujeme osobné informácie od detí. Ak ste rodičom, alebo zákonným zástupcom a myslíte si, že Vaše dieťa nám poskytlo osobné informácie, kontaktujte nás na adrese nižšie a požiadajte o ich vymazanie.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné informácie zdieľame s poskytovateľmi služieb, ktorý nám umožňujú poskytovať naše služby a plniť naše obchodné dohody s Vami tak, ako je uvedené vyššie. Napríklad:

 • Na chod nášho online obchodu používame platformu Shopify. Viac informácií o tom, ako Shopify používa Vaše osobné informácie, sa môžete dozvedieť tu.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať, aby sme vyhoveli platným zákonom a predpisom, odpovedali na predvolanie na súd, príkaz na prehliadku, alebo inú zákonnú žiadosť o informácie, ktoré dostaneme, alebo aby sme inak chránili naše práva.

 

Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme Vám poskytovali naše služby, ktoré zahŕňajú: ponuku produktov, spracovanie platieb, dopravu, plnenie Vašich objednávok a informovanie o nových produktoch, službách a ponukách.

Zákonný rámec

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“), ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), spracovávame Vaše osobné údaje na základe nasledujúceho zákonného rámca:

 • Váš súhlas
 • Plnenie obchodnej dohody (objednávky) medzi Vami a nami (našimi stránkami)(
 • Dodržiavanie našich právnych povinností
 • Ochrana našich životne dôležitých záujmov
 • Plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme
 • Naše oprávnené záujmy, ktoré neprevažujú nad Vašimi základnými právami a slobodami.

Uchovávanie

Keď zadáte objednávku prostredníctvom našich stránok, uchováme Vaše osobné údaje pre našu potrebu, pokým nás nepožiadate o vymazanie týchto informácií. Viac informácií o práve na vymazanie nájdete v časti „Vaše práva“ nižšie.

Automatizované rozhodovanie

Ak ste rezidentom v rámci EHP, máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov založenom výlučne na automatizovanom rozhodovaní (ktoré zahŕňa profilovanie), keď má toto rozhodovanie na Vás právny účinok, alebo sa Vás inak významne dotýka.

Naše webové stránky nie sú zapojené do plne automatizovaného rozhodovania, ktoré má právny alebo inak významný účinok s využitím údajov o zákazníkoch.

Náš poskytovateľ online obchodnej platformy Shopify využíva obmedzené automatizované rozhodovanie, aby zabránil podvodom, ktoré na Vás nemajú právny, alebo inak významný vplyv.

Medzi služby, ktoré zahŕňajú prvky automatizovaného rozhodovania, patria:

 • Dočasný zoznam odmietnutých IP adries spojených s opakovanými neúspešnými transakciami. Tento zoznam sa uchováva malý počet hodín.
 • Dočasný zoznam odmietnutých kreditných kariet priradených k odmietnutým IP adresám. Tento zoznam sa uchováva malý počet dní.

  Vaše práva

  GDPR

  Ak ste rezidentom v rámci EHP, máte právo na prístup k osobným informáciám, ktoré o Vás uchovávame, na ich prenos na novú službu a na opravu, aktualizáciu, alebo vymazanie Vašich osobných údajov. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie.

  Vaše osobné údaje budú najskôr spracované v Írsku a potom budú prenesené mimo Európy za účelom ich uloženia a ďalšieho spracovania, a to aj do Kanady a USA. Ďalšie informácie o tom, ako sú dátové prenosy zosúladené s nariadením GDPR, nájdete v dokumente GDPR spoločnosti Shopify.

  CCPA

  Ak máte trvalé bydlisko v Kalifornii, máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás vedieme (tiež známe ako „právo vedieť“), na ich prenos do novej služby, ich opravu, aktualizáciu, alebo vymazanie. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie.

  Ak chcete určiť oprávneného zástupcu, ktorý vo Vašom mene bude odosielať tieto žiadosti, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese.

  Cookies

  Cookie je malé množstvo informácií, ktoré sa stiahnu do Vášho počítača alebo zariadenia, keď navštívite naše stránky. Používame rôzne cookies, vrátane funkčných, zlepšujúcich rýchlosť načítania stránok, reklamných a cookies sociálnych médií, alebo cookies súvisiacich s obsahom. Súbory cookie zlepšujú Vaše pohodlie prehliadania tým, že umožňujú webovej stránke pamätať si Vaše preferované akcie a predvoľby (napríklad prihlásenie a výber regiónu). To znamená, že tieto informácie nemusíte zadávať zakaždým nanovo, keď sa vrátite na web, alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Súbory cookie tiež poskytujú informácie o tom, ako ľudia používajú webovú stránku, napríklad či sú to ich prvé návštevy, alebo či sú častými návštevníkmi.

  Nasledovné cookies používame na optimalizáciu Vášho pohodlia pri prezeraní nášho webu a na poskytovanie našich služieb.

  Cookies potrebné pre fungovanie obchodu

  názov Funkcia
  _ab Používa sa v súvislosti s prístupom k správcovi.
  _secure_session_id Používa sa v súvislosti s navigáciou v obchode.
  cart Používa sa v súvislosti s nákupným košíkom.
  cart_sig Používa sa v súvislosti s platbou.
  cart_ts Používa sa v súvislosti s platbou.
  checkout_token Používa sa v súvislosti s platbou.
  secret Používa sa v súvislosti s platbou.
  secure_customer_sig Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka.
  storefront_digest Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka.
  _shopify_u Používa sa na uľahčenie aktualizácie informácií o zákazníckych účtoch.

  Reporting a analýza

  názov Funkcia
  _tracking_consent Predvoľby sledovania.
  _landing_page Sledovanie vstupných stránok
  _orig_referrer Sledovanie vstupných stránok
  _s Shopify analýza.
  _shopify_fs Shopify analýza.
  _shopify_s Shopify analýza.
  _shopify_sa_p Shopify analýza týkajúca sa marketingu a odporúčaní.
  _shopify_sa_t Shopify analýza týkajúca sa marketingu a odporúčaní.
  _shopify_y Shopify analýza.
  _y Shopify analýza.


  Doba, po ktorú súbor cookie zostane vo Vašom počítači, alebo mobilnom zariadení, závisí od toho, či ide o „trvalý“ alebo „relačný“ súbor cookie. Relačné súbory cookie trvajú, kým neprestanete prehliadať naše stránky, a trvalé súbory cookie trvajú, kým nevyprší ich platnosť, alebo kým sa nevymažú. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú trvalé a ich platnosť vyprší medzi 30 minútami a dvoma rokmi od dátumu stiahnutia do vášho zariadenia.

  Súbory cookie môžete ovládať a spravovať rôznymi spôsobmi. Majte na pamäti, že odstránenie, alebo blokovanie cookies môže mať negatívny dopad na Vaše užívateľské pohodlie a časti našich webových stránok už nemusia byť úplne prístupné.

  Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale Vy si môžete zvoliť, či chcete, alebo nechcete prijímať súbory cookie, pomocou ovládacích prvkov prehliadača, ktoré sa často nachádzajú v ponuke „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako upraviť nastavenia prehliadača alebo ako blokovať, spravovať alebo filtrovať súbory cookie, nájdete v sekcii „Pomoc“ vo Vašom prehliadači, alebo na podobných stránkach, ako www.allaboutcookies.org.

  Nesledovať

  Upozorňujeme, že nakoľko v súčasnosti nie je medzi odborníkmi pre oblasť internetu konzistentné pochopenie toho, ako reagovať na signály „Nesledovať“, nemeníme naše postupy zhromažďovania a používania údajov, keď dostaneme takýto signál z Vášho prehliadača.

  Zmeny

  Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby sme zohľadnili napríklad zmeny v našich postupoch, alebo z iných prevádzkových, právnych, alebo regulačných dôvodov.

  Kontakt

  Ak chcete získať ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov, ak máte otázky, alebo chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás e-mailom na adrese brewery@jajnekem.com, alebo poštou na nižšie uvedenej adrese:

  Jajnekem, s.r.o., Kollárova 15, 982 01 Tornaľa, Slovensko

  Posledná aktualizácia: 03.05.2021

  Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou na Vašu sťažnosť, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu, pod ktorého kompetenciu spadá ochrana osobných údajov.