Ryha pre hlavné odpadové potrubie

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Na výkop ryhy pre hlavné odpadové potrubie, ktoré prepojí budovu so žumpou sme si museli povolať serióznu mechanizáciu. Potrubie vychádza z budovy v hĺbke 1,4 m a ďalej klesá smerom k žumpe do hĺbky 1,6 m. Na časti pozemku, ktorou potrubie prechádza, stáli niekedy dávno ďalšie stavby. Tieto boli časom odstránené, ale solídne kamenné základy po nich ostali ukryté v zemi. Bagristu táto komplikácia našťastie nezaskočila a poctivo sa so zverenou úlohou popasoval. Ryha je teda na svete. Teraz do nej bude potrebné naviezť zásypový piesok a uložiť doň odpadovú rúru.

Main sewer pipe trench 01Main sewer pipe trench 02Main sewer pipe trench 03Main sewer pipe trench 04Main sewer pipe trench 05


Zdieľať tento príspevok← Starší príspevok Novší príspevok →