Odpadové potrubie pod technickou miestnosťou

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Po prehĺbení priestoru pivnice na požadovanú hĺbku sme vykopali ryhy, ktoré sme vyplnili zásypovým pieskom frakcie 0-4. Do piesku sme uložili odpadové potrubie pre technickú miestnosť, ktorá bude časom v tomto priestore zriadená. Pod technickou miestnosťou taktiež prechádza hlavné odpadové potrubie, ktoré odvádza splašky z celej budovy. Do stredu podlahy v technickej miestnosti bolo naplánované umiestnenie podlahovej vpuste. Túto sme osadili do jej finálnej pozície pomocou suchého betónu a napojili na odpadové potrubie.

Sewer pipeline under technical room 01Sewer pipeline under technical room 02Sewer pipeline under technical room 03Sewer pipeline under technical room 04


Zdieľať tento príspevok← Starší príspevok Novší príspevok →