Zmena plánu

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Napriek našej neúnavnej snahe využiť rodinný dom, ktorý máme vo vlastníctve, na zriadenie prevádzky mikropivovaru sa prekážky tohoto zámeru ukázali byť až príliš veľké a preto sme museli od neho upustiť. Zmena územného plánu sa ukázala byť nereálna a po jednaniach s predstaviteľmi mesta sme sa rozhodli v pôvodných snahách nepokračovať. Nastal čas rozhliadnuť sa po inej budove vhodnej na zriadenie výrobnej prevádzky, ktorú by sme si mohli buď prenajať, alebo nadobudnúť do vlastníctva. Mesto nám ponúklo jednu takúto budovu na prenájom, prípadne na odkup. Avšak cena prenájmu ako aj celková predajná cena tejto nehnuteľnosti boli pre nás príliš vysoké. Navyše budovu bolo potrebné nanovo pripojiť ku všetkým inžinierskym sieťam, keďže pôvodné prípojky boli zrušené pri výstavbe priemyselného parku nachádzajúceho sa v bezprostrednom susedstve budovy.

Po mesiacoch hľadania sa naše cesty skrížili s miestnym podnikateľom, ktorému sa náš nápad zapáčil a za rozumnú cenu nám ponúkol na predaj budovu bývalých potravín v neďalekej obci Gemerská Panica. Po prvotnej obhliadke budovy bolo zjavné, že budova je priestorovo veľkorysejšia ako náš rodinný dom a zriadenie prevádzky v nej by bolo oveľa pohodlnejšie. Následne sme sa preto spojili so starostom obce Gemerská Panica, aby sme s ním náš zámer prediskutovali. Starostu naše plány úprimne nadchli a pozval nás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby sme vystúpili s podnikateľským zámerom pred poslancami a občanmi obce. Obecné zastupiteľstvo neskôr o zámere súhlasne hlasovalo a nakoľko nikto z občanov bývajúcich v susedstve budovy nevzniesol žiadnu námietku, rozhodli sme sa budovu kúpiť a pustiť sa do jej rekonštrukcie.

The change of plan 01The change of plan 02The change of plan 03The change of plan 04The change of plan 05The change of plan 06The change of plan 07


Zdieľať tento príspevok← Starší príspevok Novší príspevok →