Jama pre žumpu

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Keďže splašky musia byť niekam odvedené, alebo niekde zachytené, nadišiel čas vybudovať žumpu. K tomuto riešeniu sme sa priklonili z dvoch dôvodov. Po prvé v obci zatiaľ nie je k dispozícii verejná kanalizácia. Po druhé je vždy bezpečnejšie splašky z výroby, kde sa používajú sanitačné roztoky, zachytiť vo vlastnej žumpe, aby bolo možné pred ich vyvezením skontrolovať hodnotu pH a v prípade potreby splašky neutralizovať. Prvým krokom pri budovaní žumpy bol výkop jamy, do ktorej bude prefabrikovaná žumpa umiestnená.

Cesspool pit 01Cesspool pit 02Cesspool pit 03Cesspool pit 04Cesspool pit 05


Zdieľať tento príspevok← Starší príspevok Novší príspevok →