Prvá vážna prekážka

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Naše rozhodnutie premeniť domáce varenie piva na legálnu prevádzku mikropivovaru a využiť pri tom rodinný dom, ktorý máme k dispozícii je síce pevné avšak otázkou ostáva, čo si o tomto našom zámere budú myslieť mestské a štátne úrady. Počas našej návštevy Úradu výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta sme mali možnosť nahliadnuť do územného plánu mesta a zistili sme, že náš dom sa žiaľ nachádza v zóne určenej iba na výstavbu rodinných domov. Na to, aby sa dom dal v budúcnosti prekolaudovať na výrobnú prevádzku by najprv muselo dôjsť k zmene v územnom pláne mesta a pozemok, na ktorom náš dom stojí by musel byť zaradený do zóny určenej na polyfunkčnú výstavbu. Vedúci úradu nám povedal, že zmena v územnom pláne nie je nemožná, ale upozornil nás, že je to zdĺhavý proces. Je naň potrebné vynaložiť určité finančné prostriedky, ktoré v plnej miere znáša žiadateľ o zmenu. Predovšetkým treba zaplatiť projektanta, ktorý pripraví podklady ku zmene a zabezpečí všetky potrebné vyjadrenia od príslušných štátnych úradov. Oslovili sme preto projektanta, ktorý má už určité skúsenosti v tejto oblasti a naplánovali sme si s ním osobné stretnutie, kde by sme chceli prediskutovať náš zámer a dohodnúť detaily ďalšieho postupu.


Zdieľať tento príspevok← Starší príspevok Novší príspevok →