Zasypávanie pivnice

Uverejnil Alexander Bocko dňa

Popri všetkých stavebných prácach, ktoré prebiehajú počas rekonštrukcie budovy sa nahromadil celkom slušný objem stavebnej sute. Túto suť sme roztriedili a navozili do časti pivnice, ktorá musí byť zasypaná. Pred tým sme ešte vybetónovali okienka na pivnici. Na vrch sute sme navozili vrstvu makadamu, ktorý sa neskôr zhutní a nad ním sa zhotoví základová doska. Pred betónovaním základovej dosky však ešte musíme umiestniť na svoje miesta vpuste pre nerezové krabicové žľaby a nainštalovať odpadové potrubie.

Cellar filling 01Cellar filling 02Cellar filling 03Cellar filling 04Cellar filling 05


Zdieľať tento príspevok← Starší príspevok Novší príspevok →